Есен

Есен

25 март 2015 г.

Кои професии са на път да изчезнат

Някои от традиционните професии на средната класа са започнали постепенно да изчезват.

Работните места в тези сектори, от година на година се свиват, а популярността им сред младите хора намалява.

Всичко това, до голяма степен се дължи на техническия бум от последните години. А ето и кои са някои от тези професии, които след време вероятно изобщо няма да съществуват:

1. Телефонен оператор

Тези оператори работят на пулт и поемат/прехвърлят външни и вътрешни разговори. Някои оператори предоставят информация на обаждащите се или записват съобщения.

Те са първата точка на контакт между клиента и продавача. Броят на работните места в този сектор се очаква да намалее рязко до 2022 г., в резултат на нарастващото използване на преки, автоматизирани системи за отговор.

2. Туристически агент

Все повече хора пропускат туристическите компании (туроператорите) и си резервират почивки, хотели и билети за самолет/автобус онлайн, без посредничеството на човек или фирма. Туристическите агенти по принцип предлагат и съвети за дестинации и маршрути, но все пак техният брой ще намалява постепенно.

3. Продавач на будка за вестници и списания

С нарастването на популярността на онлайн медиите, продажбата на печатни медии – вестници и списания намалява постепенно.

4. Работник в завод на поточни линии

Този тип работници постепенно биват заменени от автоматизирани и компютърно контролирани машини.

5. Компютърен оператор

Компютрите станаха масов продукт и се очаква компютърните оператори, които поправят неизправности в машината да намалеят. Причината е в непрекъснатото усъвършенстване на софтуерни продукти, които се борят с проблемите в компютрите, без намесата на човек. Освен това все повече хора започват да разбират от компютри и сами да могат да инсталират и преинсталират операционни системи и приложни програми на собствените си машини.

6. Чиновник на гише за информация

Хората, които седят на регистратури, събирайки, поддържайки и давайки данни на клиентите, скоро също ще са на изчезване в световен мащаб. Все повече и повече от тези чиновнически задължения са автоматизирани, чрез използването на компютърната обработка.

7. Оператор, който въвежда данни


Операторите на бази данни скоро също няма да са нужни, заради развитието на новите технологии.

8. Пощенски служител

Пощенските служители извършват широк спектър от задачи и услуги, но свободните работни места в този сектор също са застрашени. Тъй като броят на хартиените картички и писма също в последните години намаля драстично, а много от изпращаните колети не минават през пощенските служби изобщо.

Tialoto.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар