Лято

Лято

3 май 2016 г.

Без повече къщи за гости по ПРСР

Субсидии за къщи за гости са възможни по стратегиите на Местните инициативни групи (МИГ)
 
От Програмата за развитие на селските райони на практика няма да се финансират повече къщи за гости, превозни средства и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Това е станало ясно на среща на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП) и зам.-земеделския министър Васил Грудев, пише "24 часа".

Субсидии за къщи за гости са възможни по стратегиите на Местните инициативни групи (МИГ), но само когато това е интегрирано в стратегията на съответната община, обясни Грудев. Той е съобщил, че една от най-популярните и очаквани подмерки - 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", ще бъде отворена евентуално чак през 2017 г., когато ще се уточняват и критериите за избор.

На срещата е станало ясно, че трябва да бъдат решени проблемите със създадени изкуствени условия от бенефициентите, за да постигнат допълнителни точки за проекти по подмерки 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Грудев е пояснил, че при втори прием по подмерки 4.1 и 4.2, който се планира за октомври-ноември, те ще бъдат отворени с целия остатъчен бюджет.

Грудев и консултантите са се споразумели за повече публичност по ПРСР. Договорено е да бъдат публикувани образецът на договорите преди приема на заявления, както и подробна информация за всички одобрени проекти по мерки 4.1 и 4.2, включително имената на изпълнители и консултанти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар