Пролет

Пролет

11 ноември 2018 г.

Първата световна война и Втората национална катастрофа на България

Подписаният Ньойски мирен договор налага тежки задължения на България и отнети територии
 
В Първата световна война Царство България участва на страната на Германия в Тройния съюз срещу Франция и Антантата.

Тя влиза в бойни действия от 14.10.1915 г. до 29.09.1918 г., когато обявява война на Кралство Сърбия, а със Солунското примирие - капитулира.

От тази война българската войска е напълно унищожена и смазана. Цар Фердинанд е принуден да абдикира.

След края на Първата световна война настъпват дълбоки промени в държавно-политическия живот на българското общество.

Подписаният на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор налага тежки задължения на България. От страната ни са отнети територии с предимно българско население, като най-голямата загуба е откъсването на Южна Добруджа, което има трайни негативни последици за българската икономика.

Военните клаузи от договора лишават България от правото да притежава модерно изградена армия. На България са наложени непосилни по размер репарационни плащания, които възлизат на 2,25 млрд. златни франка.

Едновременно с това тя трябва да поеме издръжката на съглашенските окупационни войски и съглашенската комисия у нас, разходите по репатрирането на българските военнопленници, предаването на съседните държави (Югославия, Гърция и Румъния), значително количество добитък и каменни въглища (Югославия).

България изпада във Втора национална катастрофа.Жоржета Пехливанова, Epicenter.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар