Пролет

Пролет

30 ноември 2019 г.

Харчене през задната врата

Злоупотребата с вратичка в Закона за обществени поръчки

През 2011 г. Томислав Дончев обясни, че in-house възлагането на обществени поръчки, при което държавни и общински институции сключват договори със свои дъщерни дружества без проведен търг, ще се отнася само за услуги като сметосъбиране и сметоизвозване.

"Нищо повече от това. Никой не си е представял, че е редно и е в полза на които и да било (на бизнеса, на изпълнителя, на възложителя или на данъкоплатеца) примерно общински и държавни дружества да ремонтират, да строят пътища, железници или каквото и да било друго", каза Дончев във връзка с предстоящите промени в Закона за обществени поръчки.

Оттогава минаха осем години и очевидно добрите намерения да не се злоупотребява с тази практика потънаха в миналото. За по-малко от година държавата подари 1.9 млрд. лв. на държавната компания "Автомагистрали", която е под шапката на регионалното министерство.

Първо, възложи изграждането на 134 км от "Хемус" за 1.34 млрд. лв., а преди дни - укрепването на свлачища за 570 млн. лв. С тази практика се нарушават основните принципи на ЗОП - равнопоставеност и свободна конкуренция, като частни фирми на теория нямат достъп до тези пари. На практика обаче ще имат.

"Автомагистрали" има под 300 служители, а трябва да свърши твърде много работа през следващите няколко години. По закон дружеството няма право да ползват декларирани подизпълнители, но пък има договори за наем на техника, които подозрително приличат на точно такива отношения със строителни компании. Това са близо 2 млрд. лв. за строителство, които ще се харчат непрозрачно, ще минават през "Автомагистрали" и ще се насочват към когото те пожелаят. Без контрол от данъкоплатците това просто оформя перфектната буря на корупцията. 


Capital.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар