Лято

Лято

2 юни 2015 г.

Стажовете помагат за намирането на постоянна работа

Около 60% от работодателите в Европа смятат, че стажовете и "чиракуването", което съчетава работа и обучение, могат да подобрят възможностите за намиране на постоянна заетост за младите хора.
 
Това показва проучване на Nielsen по поръчка на "Нестле", направено сред 635 мениджъри и специалисти по човешки ресурси от 70 европейски компании, включително и България. 

Участниците в анкетата са партньори в инициативата за борба с младежката безработица "Алианс за младежта", създадена по идея на производителя на хранителни продукти.

При представянето на проучването стана ясно и че в рамките на една година от старта на проекта, компаниите, които са го подкрепили, са обучили или наели към 50 000 младежи в цяла Европа. В България, като част от инициативата, членовете на Алианса са създали възможности за работа и стаж вече на над 1400 млади хора.

Какво мислят работодателите
 

Общо 66% от работодателите, участвали в проучването на Nielsen, смятат, че чиракуването води до постоянна заетост, а 58% вярват, че това е вярно и за стажовете. За 60% от анкетираните това са начини за намиране на бъдещи служители. В същото време близо една трета от компаниите споделят, че липсата на опит е пречка, както за наемането на чираци, така и за стажанти.

За над половината от допитаните прякото сътрудничество между бизнеса и училищата може да повиши готовността на младежите да започнат работа. Общо 37% от организациите обръщат внимание, че това може да стане и чрез схеми за субсидирана заетост в повече сектори. Около 26% от фирмите обаче са на мнение, че административната тежест, свързана с тези схеми, все още е значителна пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Освен това повече от половината от участниците в анкетата (67%) казват, че увеличаването на държавното финансиране би било допълнителен стимул за намаляване на безработицата сред младежите.

Срещу младежката заетост
 

По време на събитието, в пряко включване от Европейския парламент, еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен заяви, че бързото прилагане на програмата "Гаранция за младежта" в тясно сътрудничество с бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС, коментира Тейсен и акцентира на това, че миналата седмица Комисията осигури почти 1 млрд. евро на държавите-членки, за да помогне на 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение.

Под шапката на "Алианс на младежта" се обединяват близо 200 европейски компании, партньори на "Нестле" в борбата срещу младежката безработица. Те се ангажират да създадат над 100 хил. работни места за младите европейци до 29 години през следващите няколко години, като работят съвместно със законодателните органи на ЕС, правителствата, бизнеса и образователния сектор. В България инициативата се подкрепя от 30 български и международни организации, сред които Adecco, Publicis, A-Team, Moto Pfohe, Nielsen, Good Mills Bulgaria и др.


karieri.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар