Пролет

Пролет

8 април 2016 г.

П. Бакърджиев: Злоупотребите в ДФ "Земеделие" са детайлно описани от Брюксел

"Мълвата за злоупотреби в Държавен фонд „Земеделие" не е мълва. Тя е обективирана в редица доклади на ЕК, съставени на базата на различни инспекции."

Това каза председателят на Института за правни анализи и изследвания Петър Бакърджиев в интервю за БНР. 

В последния доклад одиторите са записали че от 2010 г. до момента на проверката в ДФЗ е налице корупционна схема за отклоняване на милиони евро от Програмата за развитие на селските райони.

"Според одитния доклад на Брюксел в тази схема участва и самото министерство чрез изменения на нормативни актове. Участва изпълнителният директор чрез субективни изменения на Правилника за работа на фонда. Европейските одитори са констатирали, че тази схема функционира под строгия контрол и участието на служители на самата Европейска комисия. Премиерът, който и да е той, няма как да има детайлен поглед върху цялата държавна администрация. Няма как да има информация какво точно се случва във фонда и обикновено стъпва върху предлаганата му от фонда информация. Но съвсем основателно възниква въпроса защо премиерът не е бил информиран, ако тези злоупотреби са били толкова чести", запита Бакърджиев.

"Под примерите за обществени поръчки с открити нередности за програмния период 2007-2013 година са посочени доста общини", съобщи още Бакърджиев.
 

"Практически директорът на фонда не може пряко и законно да влияе върху избора на изпълнител, но чрез търговия с влияние всеки административен орган може най-малкото да подскаже на възложителя коя е подходящата фирма в този случай. Законът за обществените поръчки и нормативната уредба, по която функционира самата програма, не позволяват подобна интервенция от директора на фонда върху кмета. Но тъй като фондът е основният административен орган, който осъществява контрол и би трябвало да осъществява методическа помощ при усвояването на тези средства, а това практически не се прави, е поставен в привилегировано положение", каза още Петър Бакърджиев.


Няма коментари:

Публикуване на коментар