Лято

Лято

31 август 2016 г.

Нараства разривът между капитализма и демокрацията!

Ако икономиката закъса, мнозинството може да предпочете авторитаризма
 
Лондонският финансов всекидневник Financial Times публикува статия за нарастващия разрив между капитализма и демокрацията. 

Според автора "бракът" между либералната демокрация и глобалния капитализъм не може да се смята за даденост, което става все по-явно в съвременния свят.

Това се потвърждава и от политическите процеси, протичащи в ключовите демократични страни, и намира израз в президентските кандидатури на авторитарни политици.

Не може да се приеме за непоклатимо правило това, че успехът на политическите и икономическите системи в западния свят беше притегателен пример за всички останали страни в продължение на четири десетилетия, отбелязва вестникът.

Авторът признава, че има естествена връзка между либералната демокрация, разбирана като комбинация от всеобщо избирателно право и утвърдени граждански и лични права, от една страна, и капитализма с правото свободно да купуваш и продаваш стоки, услуги, капитал и собствения си труд - от друга.

Между демокрацията и капитализма обаче се поражда напрежение, което все по-ясно излиза наяве, се казва в статията. Демокрацията е егалитарна, т.е предполага равенство, а капитализмът е неегалитарен, поне що се отнася до резултатите. Ако икономиката закъса, мнозинството може да предпочете авторитаризма, както стана през 1930-те години.

Ако пък икономическите резултати станат твърде различни за отделните индивиди, те могат да превърнат демокрацията в плутокрация, подчертава Financial Times.

Ако искаме да се запази легитимността на нашите демократични политически системи, икономическата политика следва да бъде ориентирана към защита на интересите на мнозинството, а не на малцинството. 


На първо място следва да се постави гражданството, пред което политиците да се отчитат. Ако не успеем да направим това, фундаментът на нашия политически ред вероятно ще "поддаде", което няма да е добре за никого. 

Бракът между либералната демокрация и капитализма се нуждае от обгрижване и не може да се смята за нещо дадено веднъж завинаги, предупреждава британският всекидневник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар