Лято

Лято

21 ноември 2017 г.

А. Таяни: Вие сте най-добрите ни съюзници в усилията да доближим Европа към гражданите

"Икономическата криза, от която едва сега излизаме, терористичната заплаха, която виси над нашите градове, са основните тревоги на Европа."

"За мен е огромна чест, че съм тук пред вас, защото смятам, че срещите, които проведохме днес с председателите на групите, са много важни. 

Нашият ден приключва с разговора с вас, но и със среща с български студенти. Наша и ваша цел е да се доближим до гражданите и с оглед на изборите през 2019 г. Икономическата криза, от която едва сега излизаме, терористичната заплаха, която виси над нашите градове, са основните тревоги на Европа. Гражданите искат Европа да отговори на тези въпроси по конкретен начин."

Това заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни пред българските депутати в Народното събрание.

"ЕП започна разширен дебат за бъдещето на Европа и реформите. Приносът на националните парламенти е изключително важен в този смисъл. Имайки предвид, че голяма част от законодателната част на националните парламенти се състои в транспониране на европейското законодателството в национално, те имат за задача да обяснят на гражданите за какво става въпрос. Вие сте нашите най-добри съюзници в усилията да доближим Европа към гражданите. Националните асамблеи сътрудничат през различни механизми за сътрудничество и диалог. Имам предвид различни конференции и срещи. Радваме се, че българското председателство ще намери нужните решения. Брюксел ще бъде домакин на европейска парламентарна седмица и българското председателство може да разчита на нашата подкрепа. Смятам, че България се подготвя добре за председателството, което ще започне през януари. За мен е много подходящо решението на българското правителство да се организира проява отвореност към гражданите и председателството да бъде открито и близо до гражданите. Според последния доклад на механизма за сътрудничество България отбелязва допълнителен напредък. Насърчава ви да продължите по този път. Ако се направи сравнение с Франция и Германия България е по-малка страна, но тя има огромен потенциал, за да продължи по пътя на отворени пазари и т.н.", посочи гостът.

"Миналата седмица в ЕП започна работа и прие позицията си по реформата на Дъблинския регламент, за да може сегашната неефективна система да се промени. България заслужава да получи оценка на ЕС и институциите за начина, по който контролира външните си граници. Що се отнася до Шенген, европарламентът поддържа убедено приема на България. Надявам се по този въпрос ще има скоро положително решение и в съвета.

България може да разчита на своите деца, които имат талант. Това е огромен потенциал, който трябва да се използва в служба на държавата и да се даде отпор на застаряването на населението. Трябва да се привличат повече инвестиции, особено в цифровата технология и туризма и да не забравяме възможностите, които предлага красивия град Варна", посочи шефът на ЕП.

"Страната ви играе ключова роля в подкрепата на бъдещата перспектива за Западните Балкани. Вашето председателство включи този въпрос сред приоритетите си и благодарение на Бойко Борисов този въпрос е включен като приоритет. Споделям вашата чувствителност към въпроса и споделям стратегическото значение на процеса на стабилизиране и интеграция на Балканите. Ние трябва да дадем ясен сигнал за близост към Балканите посредством и нашата дипломация, в областта на транспорта и цифровата област. Ние смятаме, че може да има съвместна инициатива между Българското председателство и ЕП за неналагане на роуминг. Това би било добър сигнал да се доближат до нас. Защото фундаментализмът, тероризмът може да използват тези земи, за да проповядват и превърнат района в зона на трафик на оръжие и дрога", каза в речта си председателят на ЕП.

Той завърши речта си с думите:"Съединението прави силата!"

Преди това Антонио Таяни, генералният секретар на европарламента Клаус Веле и представители на парламентарните групи в Брюксел се срещнаха с председателя на българския парламент.

Посещението на Антонио Таяни е свързано с проверка на готовността на България да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар