Лято

Лято

5 юли 2019 г.

СЕМ избра Емил Кошлуков за генерален директор на БНТ

Новият генерален директор на БНТ ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление
 
На свое заседание Съветът за електронни медии избра Емил Кошлуков за генерален директор на обществената телевизия.
 

Неговата кандидатура подкрепиха председателят на Съвета София Владимирова и членовете Бетина Жотева и Розита Еленова, а двама от членовете на СЕМ гласуваха за Сашо Йовков.
В продължение на два дни Съветът за електронни медии изслушва концепциите на шестимата кандидати: Стоил Рошкев, Сашо Диков, Емил Кошлуков, Явор Симов, Сашо Йовков и Никола Тодоров.
 
Новият генерален директор на БНТ ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление.


Няма коментари:

Публикуване на коментар