Пролет

Пролет

1 декември 2019 г.

Жандармерията: съдба на първо четене

От началото на прехода досега жандармерията продължава да се лашка между звездната съдба и пъдарската несрета...
 
Народните представители ще обсъждат на първо четене поредните промени в Закона за МВР, които в близо 30-годишната история на прехода доказват, че в това министерство всичко се движи, но нищо не се променя. Напук на Хераклит. 

Всъщност специалистите по старогръцки език твърдят, че буквалният превод от оригиналната фраза на философа, отнасяща се до променливостта на природата звучи така: "Всичко тече и се движи, и нищо не пребъдва".

Дори и тази редакция на известната мисъл на Хераклит е подходяща илюстрация за трескавата дейност в МВР от началото на демократичните промени досега, наричана с много въображение "реформа". Взимаш едно звено от министерството, сливаш го с друго, или пък просто му сменяш наименованието и хоп, ето ти реформа - така си представят нещата Хераклитовите последователи в нашенското вътрешно ведомство, пък и самите законотворци.

Този път жандармеристите ще имат повод да се гордеят - службата им ще се разрасне или казано по военному ще бъде повишена в чин. Депутатите вече обсъждат създаването на нова Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", в която ще се включат досегашните Специализиран отряд "Борба с тероризма" (СОБТ) и „Жандармерия". Целта е да се постигне по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване на принципите на йерархичност и субординация, се посочва в мотивите на вносителите.

Досегашната дирекция в Главна дирекция "Национална полиция" ще порасне по силата на чл. 38 от действащия Закон за МВР, в който се правят  някои изменения. Създава се нова т. 3, озаглавена "Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Променя се и чл 39 от досегашния закон. Създава се нова ал. 5, в която се уточнява, че Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) е национална специализирана структура. Описани са и дейностите й:

1. предотвратява и пресича терористични действия;

2. освобождава заложници;

3. задържа и/или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи;

4. осигурява зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти;

5. открива, идентифицира и неутрализира взривни устройства и взривни вещества, както и разработва технически средства и способи за извършване на тези дейности;

6. извършва физико-химическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества;

7. опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия;

8. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици;

9. опазва обществения ред при кризи;

10. осъществява превантивна дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред;

11. оказва съдействие на органите на другите главни дирекции и на областните дирекции по опазване на обществения ред;

12. участва в полицейски операции или съвместни операции с други държавни органи;

13. оказва съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;

14. осъществява охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и дипломатически представителства;

15. осъществява охрана на специални товари;

16. участва в осъществяването на контрол за спазването на правилата за движение по пътищата извън населените места.

Проектозаконът предвижда също в главните дирекции "Национална полиция", "Борба с организираната престъпност", "Гранична полиция" и новата ГДЖСОБТ, както и в областните дирекции на МВР да могат да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск.

Проектозаконът за изменение на ЗМВР, отнасящ се до съдбата на жандармерията, е поредният законов акт, белязал поредицата от сливания, разраствания, разжалвания и обезличаване на това звено на МВР. Макар че и самото й раждане да издава някои тежки генетични проблеми - когато на 26 юли 1881 г. княз Александър утвърждава Привременен устав за устройството на жандармерията, той я праща под ръководството на военното министерство. Една година по-късно структурата е преименувана като Драгунски корпус. След Първата световна война по предложение на Александър Стамболийски Народното събрание приема и първия Закон за жандармерията, която остава съставна част от армията. През 40-те години на миналия век структурата отново е реорганизирана след приемането на Закон за държавната жандармерия през февруари 1944 година. По времето на социализма "жандармерия" е мръсна дума, най-вече заради  близкото минало, когато жандармеристи и партизани си играели на стражари и апаши по горите. По това време тя е известна като служба "Вътрешни войски".

Със Закона за МВР от 1997 г. някогашната Национална служба "Вътрешни войски" бе преобразувана в Национална служба "Жандармерия" (НСЖ). Тя бе специализирана като в охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността.

С поредна промяна на ЗМВР от 9 февруари 2006 г. НСЖ бе разжалвана до Главна дирекция "Жандармерия" към Национална служба "Полиция". Тя пък бе преобразувана в проста дирекция "Жандармерия" в Главна дирекция "Охранителна полиция", съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание на 22 юли 2008 г.

В поредицата от разжалвания и въздигане, жандармерията имаше и периоди, в които вместо да стои високо сред звездите, падна сред кюстендилските череши, в очакване на ромски попълзновения из масивите. Това се случи в годините между 2010 - 2012-а, когато многократно прероденото чадо на княз Александър беше цанено от управляващите за пъдар и в разгара на черешовата кампания в Кюстендилско бе включено в опазването на реколтата. С щатното си въоръжение - прибори за нощно виждане, термовизионни камери, кучета и техника.

Според анализа на направеното за опазване на черешовите градини през въпросните години, след намесата на жандармерията е била отчетена тенденция към силно намаляване на кражбите. Резултатите от мерките за опазването на селскостопанската продукция бяха отбелязани дори и в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 година. Основна заслуга за тях имаше жандармерията, или както тогава се наричаше, Дирекция "Специализирани полицейски сили" (СПС), приютила се в Главна дирекция "Охранителна полиция"(ГДОП).

Освен с опазването на черешовата реколта, дирекцията изпълняваше и други пенкилер-задачи. През есента на 2010 г. жандармеристи бяха пратени по изкупвателните пунктове за грозде в Септември, Виноградец, Карабунар, Славовица, Бошуля, Лесичово в Пазарджишко, за да предотвратят опитите на силови групировки да подбият изкупните цени на реколтата. А през юни 2011 г. спецполицаи от дирекцията се видяха в чудо, когато армия роми от новозагорското село Ценино ги атакува с брадви и коси, когато се опитваха да потушат конфликт между местен собственик на нива и ромска фамилия, която пуснала цял табун коне да пасат тревата му. А през септември същата година жандармеристите от Пловдив участваха в операцията по опазване на имотите на Цар Киро в Катуница. През януари 2012 г. екипи на СПС се бориха със зимната стихия, за да спасят от измръзване волейболистите на Монтана, затрупани от преспите на пътя между Стара и Нова Загора.

Очевидно от началото на прехода досега жандармерията продължава да се лашка между звездната съдба и пъдарската несрета. И каква ще е нейната участ утре, никой не би се наел да прогнозира - тя винаги е на първо четене...

Предвижда се служителите да изпълняват задълженията си при условията на първа категория труд. Предлага се Научноизследователският институт по криминалистика да стане Национален институт по криминалистика. Ще се въведе и изрично изискване да не се назначават за служители на МВР кандидати с установена зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози.


Румен Савов,  Paragraph22.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар