Есен

Есен

14 септември 2020 г.

Някои твърдят, че България е държава!

Общността, от доста години, е герберастко организирана, което ще рече мафиотизирана... 

 

Държава, по дефиниция, е политически организирана общност, заемаща дадена територия, имаща правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет.
 

Понятието за държава („Stato“) въвежда италианския мислител Николо Макиавели в своето съчинение „Владетелят“. Не, че Той го е чел!
 

Чрез система от държавни органи, държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения).
 

Някои твърдят, че България е държава!
 

От дефиницията е останало само "заемаща дадена територия", неизвестно докога!
Общността, от доста години, е герберастко организирана, което ще рече мафиотизирана, нищо общо с политиката, πολιτικός - умението да се управлява полисът.
 

Правителството - висш колективен орган на изпълнителната власт в държавата, е сведено до еднолична безконтролна власт на един от Банкя.
Вътрешният суверенитет е сведен до благополучието на Него и Кой, а вътрешните функции - до разпределението между двамата и едни мяукащи!
 

Външният суверенитет е разпределен между Берлин, Анкара, Вашингтон и Москва, а външните функции се изразяват във фелацио и синхронно дупене!
 

Единствено вярно за територията България е твърдението на социолога Макс Вебер, застъпвайки теорията за насилието, който дефинира понятието държава като „общност от хора, които на определена територия, претендират успешно да притежават монопола върху легитимното физическо насилие.“
 

И този монопол пак е Негов!

 


Иван Петров, (адвокат, бивш ръководител на Софийска апелативна прокуратура)

Няма коментари:

Публикуване на коментар