Лято

Лято

22 януари 2023 г.

Христо Смирненски: Тези, които никога не отиват на война, заплашват със силата на своя меч

"Тези, които не са посели нито едно житно зърно, плачат за разорените поля..." 

 

Христо Смирненски на 21 януари 1922 г., точно преди 101-а години: 

"Тези, които никога не отиват на война, защитени от златната броня на своето привилегировано положение, заплашват със силата на своя меч; тези, които не са посели нито едно житно зърно, плачат за разорените поля; тези, които слизат в черните подземия на рудниците и мините само когато кинематографическият апарат има да снеме „великия държавник сред народа“ - те чертаят картата и не позволяват да се отнемат техните мини.

Но покрай чисто търговските сделки на конференциите те разглеждат и морални, благородни договори. В Хага се събират, за да определят кои средства за убиване са хуманни и съгласно кой параграф може да бъде отрязана една човешка ръка, без да се наруши моралът. 

На зелените маси във Версайл се слага великодушно въпросът: колко кубически метра въздух може да се даде на победените, за да не се задушат изведнъж. 

А във Вашингтон - във Вашингтон дипломатическите свекърви решиха, че нищо не могат да решат..."


 Glasove.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар