Пролет

Пролет

10 август 2015 г.

Държавните жп компании пак са на минус

Субсидиите от бюджета растат, докато приходите падат, а загубите се трупат

Двата държавни жп гиганта - "Български държавни железници" и Национална компания "Железопътна инфраструктура"(НКЖИ), продължават да работят на загуба. 


И докато през първото полугодие тя поне леко намалява при превозвача, при инфраструктурното дружество минусът расте. Падат и приходите. При двете дъщерни дружества на БДЖ тенденцията е противоположна - товарните превози са намалели с 2.6%, а постъпленията при пътническите се увеличават почти незабележимо. Това са тенденциите, които се очертават от публикуваните отчети за шестмесечието.

Ако не бяха субсидиите...

Приходите на БДЖ са спаднали с 2% до 179 млн. лв. за полугодието. Понижаването се дължи основно на намаления обем превозени товари и превоз на пътници, пише в отчета. Спадат приходите от товари с около 1%, но са намалели и пътниците. И двете поделения силно изостават от бизнес плана си - средно с 8%. Малко постижение е, че леко намаляват оперативните разходи с 510 хил. лв., а разходите за материали и горива - с 2.7 млн. лв., но това се дължи вероятно на поевтиняването на петрола.

Приходите от финансиране нарастват с почти 13 млн., достигайки 104.3 млн. лв., т.е. субсидията от бюджета е над половината от постъпленията на дружествата. Държавното предприятие продължава да е на загуба, макар и по-малка от същия период на предходната година - 13.7 спрямо 21.1 млн. лв. за съответния период миналата година. Задлъжнялостта на компанията, основно към другото държавно жп дружество (в размер на 91.2 млн. към юни), също бележи промени - общо е намаляла с 9.5 млн. до 118.2 млн. лв.

Традиционно губещият клон на компанията - пътническите превози, сега обръща тенденцията, излизайки на печалба от 231 хил. лв. Резултатът идва от увеличение на други приходи, предимно от застрахователни събития и заприходени материали втора употреба. Иначе пътниците продължават да намаляват - от януари до юни са превозени малко над 11 хиляди, или 9% по-малко от предходния отчетен период. Причините са спрени или удължени линии заради инфраструктурни ремонти, естествено и отливът на клиенти заради ниското качество на услугата. Според официалните данни в докладите за дейността на компанията за последните 6 месеца 13% от влаковете са имали закъснения, а общият брой на установените нарушения, свързани с лоши хигиенни условия, е 861 спрямо 702 за миналата година. Случаите на претъпкни влакове са например 175, сравнено със 160 миналата година, но пък отчитат подобрение от 2013 насам, когато броят е бил над 600. Железниците постоянно топят и присъствието си - сега са с пазарен дял в транспорта от едва 5.5%.

Резултатите на товарното подразделение също са влошени. За първото полугодие превозите намаляват с 2.6%, а резултатът за финансовия период е загуба на стойност 7.3 млн. лв., намаляване на задълженията с 1.35 млн. лв. Докато превозите вътре в страната намаляват с 19% през полугодието, международните товари са 11.7% повече.

Скачени съдове

Националната компания "Железопътна инфраструктура" също не изменя на традицията и приключва първото шестмесечие с 19.7 млн. лв. загуба. Общите приходи от дейността на компанията са 154.4 млн., като увеличението от 7.4% спрямо миналата година не се дължи на повече внесени такси от БДЖ и други дружества, ползващи инфраструктурата, а на финансирания и усвояване на средства за модернизиране по оперативни програми "Транспорт", TEN-T и от държавния бюджет в размер на общо 90.3 млн. лв., или почти 13% повече от 2014.

Нетните приходи от продажби на компанията, както и оперативните разходи бележат минимален ръст от 1% спрямо година по-рано. Приходите на НКЖИ от инфрастурктурни такси, които са малко по-малко от половината от нетните приходи на дружеството, са с 5% повече от юни миналата година, или 27.7 млн. лв., като повече от половината е от пътнически превози - 14.6 млн. лв. Допреди около 10 години 90% от тези приходи идваха от товарния транспорт, а впоследствие бяха направени постъпки към по-балансирано финансиране, т.е. таксите да зависят от реализираните превози и да се поемат на около 40% от ползването за превоз на пътници.

Почти замръзнал е и дългът на БДЖ към дружеството - от началото на годината той е с 934 хил. лв. по-малко. Общо задълженията на БДЖ са около 90 млн. лв., което е 80% от вземанията на НКЖИ от клиенти.

И пътниците, и товарите на БДЖ падат

 Сapital.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар