Пролет

Пролет

20 март 2020 г.

Срокът за плащане на сметката за ток ще е 20 дни

За разпространението на фалшиви новини свързани с коронавируса – глоба от 1000 до 10 000 лева и затвор до три години

Депутатите решиха, че срокът, през който можем да си платим сметката за ток, няма да е 10 дни, а 20 докато трае извънредното положение.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение депутатите записаха, че за да се гарантира непрекъснатост на снабдяването с ток, ЕРП-тата спират всички планови ремонти свързани със спирането на електоенергията.

Забранява се и паралелният износ на лекарства. Глобата при нарушение е 10 000 лева, а при повторно е двойна.

При нужда правителството възлага на агенцията за Държавния резерв да извърши проверка на количествата зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти, с които разполага и да внесе предложение до МС, ако е нужно да се осигурят допълнителни количества.

В срок от 7 дни след влизането на закона в сила болниците, държавните институции и телекомуникационните оператори извършват извънредна проверка на техническото състояние на енергийните си обекти.

Депутатите въведоха санкции и за разпространението на фалшиви новини свързани с коронавируса – глоба от 1000 до 10 000 лева и затвор до три години.


Няма коментари:

Публикуване на коментар