Есен

Есен

24 май 2023 г.

Нашето време остана без безсмъртни поети! Горко ни!

Нашето време се радва на наградени поети, а не на забранени! Нашето време не роди забранения и омразен на властта поет. Днес времето ражда поети, които презират по задължение народа, за да успеят! 

 

Само любимците на властта не могат да бъдат критикувани от никого! 

Безсмъртни остават нелюбимите поети на властта. Що е да си съвременен - да си критичен към съвременността, казва Агамбен, а не към миналото!

Що е да си безсмъртен поет на времето - когато си нелюбим на властта и неин критик! 

Нашето съвремие не роди онзи нелюбим на властта поет, който самопожертвователно да  изкрещи с българско слово за униженията и трагедията на народи си днес, повтарям - днес, за да спаси душата му, нали това прави поетът! 

Нашето време остана без безсмъртни поети! 

Горко ни! 

Нашето време се радва на наградени поети, а не на забранени! Нашето време не роди забранения и омразен на властта поет, който трябваше да пищи и крещи в името на народа. Днес времето ражда поети, които презират по задължение народа, за да успеят!

И пак се оказа, че без него,  без този премазания, отруден, беден и недоверчив народ, не могат! Та иначе кого да презрат, за да успеят, властта ли? Чуждия ли народ, нима ще им стисне? А как лесно е да се мрази народ, докато властта те обича!

Да живее България и нейният български народ, без когото не могат и любимите на властта поети! 

Герп управлява България от 2005 г.!


 Гергана Пирозова

Няма коментари:

Публикуване на коментар