Лято

Лято
Лято

10 юни 2024 г.

Щастлива Франция!

Нищо общо нямат изборите във Франция с изборното българско мъчение! Нищо! 

 

В страната родила демокрацията, гласуването е удоволствие. 

Участието на гражданите в избирателния процес е безплатно. Участниците - наблюдатели, застъпници и броячи се ангажират доброволно. 

Бюлетините са с имена и лица. По този начин избирателите виждат лицата и партията на кандидатите. Преференции - няма! 

Слагат бюлетините в един плик и гласуват без кръстчета, без квадратчета. Нищо не драскат, не плюнчат, нито лепят. 

В 20 часа, гласуването спира и гражданите желаещи да присъстват на броенето влизат в секциите. Урните се отварят публично, на отворени врати. 

Пликовете се разпределят на десетина маси по 200 плика на всяка маса. Първият брояч вади бюлетина от плика. Вторият прочита името на кандидата и третият го записва в протокола. 

Никой не припада. В 21 часа медиите обявяват резултатите. 

Нищо общо нямат изборите във Франция с изборното българско мъчение! Нищо!

 

Божидар Чеков


Няма коментари:

Публикуване на коментар