Лято

Лято

14 февруари 2015 г.

България може да загуби 130 млн. лв. по ПРСР

През новия програмен период по ПРСР страната ни може да получи от ЕК 2,3 млрд. евро

Около 100 млн. лв. от всички изплатени през месец януари 950 млн. лв по схемата за единно плащане на площ по Програмата за развитие на селските райони не са покрити с правно основание. 

Това призна в разговор с Милена Милотинова в студиото на предаването Брюксел 1 зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, това повече няма да се допуска.

В разговора с Милена Милотинова Васил Грудев съобщи, че България може да загуби около 130 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Той уточни, че тези средства не са усвоени и за това риска да бъдат отрязани е голям.

„Дай боже да останем с тези 130 милиона, тъй като тази година е последна за разплащане на средствата от старата година. Декември трябва да приключат всички проекти. До тогава те трябва да бъдат и разплатени. Дай боже да се ограничим до тези 130 млн. лв. загуби.“- каза Васил Грудев.

Той припомни, че през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони страната ни може да получи от Европейската комисия 2,3 млрд. евро.Тя предстои да бъде одобрена в средата на 2015 година.

Само по първата мярка-„ Модернизация и инвестиции в материални активи“ до края на програмния период (2014 2020 г.) 4062 земеделски стопани ще бъдат подпомогнати за закупуване на нови машини, но не само това. С парите ще може да се модернизират ферми и строят нови. Средствата ще позволят да се изградят нови поточни линии и малки преработвателни мощности, магазини, нови насаждения на овощни градини.“, уточни още Васил Грудев.

Васил Грудев

Няма коментари:

Публикуване на коментар