Пролет

Пролет

9 януари 2020 г.

КСНС: Ескалация на кризата в Ирак застрашава мира в регионален и в глобален мащаб!

С оглед на развитието на обстановката в Близкия изток, КСНС отправя пет препоръки
 
Ескалация на кризата в Ирак и региона застрашава мира не само в регионален, но и в глобален мащаб. 

Около тази позиция са се обединили участниците в Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Румен Радев.

Съветът е обсъдил развитието на обстановката в Близкия Изток и произтичащите от това потенциални рискове и заплахи за България.

В съвременния глобализиран и взаимосвързан свят всеки акт на насилие и агресия има потенциал да предизвика последици с непредвидим характер и мащаб, е било подчертано в рамките на заседанието.

С оглед на развитието на обстановката в Близкия изток, КСНС отправя следните препоръки:

1. Да се поддържа национална позиция в контекста на усложнената среда на сигурност в Близкия изток с акцент върху необходимостта от деескалация на напрежението и разрешаване на кризата с използване на дипломатически средства. Позицията следва да бъде последователно отстоявана на всички нива в международен и съюзен формат.

2. Службите за сигурност да осъществяват постоянен мониторинг на ситуацията и да анализират всички процеси с потенциал за генериране на рискове и заплахи за националната сигурност.

3. Министерството на външните работи да поддържа капацитет за постоянен контакт с българските граждани, намиращи се в зоните на напрежение, като при необходимост актуализира разработените препоръки за гарантиране на тяхната сигурност.

4. Министерство на отбраната да предприеме необходимите мерки за осигуряване безопасността на българските военнослужещи, участващи в мисии и операции зад граница.

5. При промяна на обстановката да се предприемат допълнителни мерки за защита на населението и обектите от критичната инфраструктура на страната.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар